@maharashtracity

मुंबई: कोस्टल रोड ३,२०० कोटी रुपये

आरोग्य सुविधा २,६६०.५६ कोटी रुपये

रस्ते, वाहतूक प्रचालन – २२०० कोटी रुपये

पाणी पुरवठा – १,६८२.७८ कोटी रुपये

पूल खाते – १,५७६.६६ कोटी रुपये

पर्जन्य जलवाहिन्या -१,५३९.७९ कोटी रुपये

मलनि:सारण प्रकल्प – १,३४० कोटी रुपये
(सांडपाणी प्रकिया केंद्र)

गोरेगाव – मुलुंड लिंक रोड १३०० कोटी रुपये

आश्रय योजनेअंतर्गत साफसफाई
खात्यातील कर्मचारी वर्गाच्या वसाहतीचा पुनर्विकास -: १३०० कोटी रुपये

मलनि:सारण – ११६९.९२ कोटी रुपये

विकास नियोजन खाते – १००२.१५ कोटी रुपये

प्राथमिक शाळा दुरुस्ती – ५०० कोटी रुपये

पालिका मालमत्ता,
गलिच्छ वस्त्या दुरुस्ती – ४०४.७६ कोटी रुपये

घन कचरा व्यवस्थापन, परिवाहनव घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प – ३७७.८८ कोटी

एकूण -: २२,६४६.७३ कोटी रूपये

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here